آرشیو برچسب: انحرافات اخلاقی

ترویج انحرافات اخلاقی در شبکه‌های وهابی

وهابیت از یک سو در شبکه های دینی مردم را از عذاب قبر می ترساند و از سوی دیگر در شبکه های دیگر خود هنر مبتذل و انحرافات اخلاقی را ترویج می دهد.

ادامه مطلب »
theme