آرشیو برچسب: اناجیل

درون‌مایۀ انجیل در روایات شیعی‎

در مقالۀ حاضر، منقولات اناجیل در منابع دست اول و متقدم شیعه (زمان شیخ طوسی و پیش از آن) استخراج شده و بدون بررسی سندی آن‌ها‌ـ که نیازمند پژوهش‌های دیگر است‌ـ با متن اناجیل چهارگانۀ موجود مقایسه شده است.

ادامه مطلب »
theme