آرشیو برچسب: امیر سرتیپ پوردستان

رمز پیروزی ایران در جنگ‌های نوین نظامی

جانشین فرمانده کل ارتش با حضور در دوره ۲۸ کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: اگر می‌خواهیم در جنگ‌های نوین قدرتمند ظاهر شویم، باید دانش خود را ارتقا دهیم.

ادامه مطلب »
theme