آرشیو برچسب: امپریالیسم غربی

تلاش گوگل برای ایجاد جنگ قومی و مذهبی در ایران

کردها به عنوان بخشی از هویت ایرانی در کشوری مانند ایران پذیرفته شده و علیرغم مشکلات توسعه مناطق کردنشین اما وابستگی متقابلی بین مردم این مناطق و نظام سیاسی وجود دارد.

ادامه مطلب »
theme