آرشیو برچسب: امپرتوری دروغ

در جستجوی پدر و مادر داعش

نمونه‌های مبتنی بر ارتباط مستفیم داعش با اسرائیل کم نیستند. از همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا وبریتانیا نیز نمونه‌هایی موجود است.

ادامه مطلب »
theme