آرشیو برچسب: امنیت عمومی

شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم صورت گرفته است.

ادامه مطلب »
theme