آرشیو برچسب: امام موسی صدر

با این کتاب حتماً گرسنه می‌مانید!

اگر قرار باشد تنبل بمانیم و منتظر باشیم نویسنده یا راوی لقمه در دهان ما بگذارد باید بگوییم که این کتاب سیرتان نمی‌کند و حتماً گرسنه می‌مانید!

ادامه مطلب »

فراز و فرود خاندان شیرازی+تصاویر

رهاورد مرجعیت خاندان شیرازی در طول ۵۶ سال اخیر، موروثی کردن مرجعیت در تبار خویش، ایجاد حقد و کینه در اهل سنت نسبت به تشیع به دلیل افراط در حمله به معتقدات آنان و قدرت عجیب در سازش با کانون قدرت است.

ادامه مطلب »

روال گسترش حجاب در لبنان و جشن سالیانه چادرپوشان

در لبنان روز به روز به تعداد محجبه‌ها افزوده می‌شود و پایه این تغییر را کسی نگذاشت جز امام موسی صدر. هر سال جشنی برای تازه چادرپوشان گرفته می‌شود و صدها نفر از دختران در آن شرکت می‌کنند.

ادامه مطلب »

اگر امام موسی صدر نبود چه اتفاقی رخ می‌داد؟

اگر امام موسی صدر نبود، نه جبهه مقاومت بود، نه اندیشه مقاوم و نه جامعه مقاوم و اگر مقاومت نبود، سرزمین لبنان از پلیدی اسرائیل رهایی نمی‌یافت.

ادامه مطلب »

امام موسی صدر؛ راز بزرگ جهان اسلام

‌امام موسی صدر در سوم شهریور ۱۳۵۷سفر بی‌بازگشت به لیبی را آغاز کرد تا به بزرگترین و طولانی ترین راز جهان معاصر اسلام و آرمانی هم ردیف آرمان فلسطن تبدیل شود.

ادامه مطلب »

فراخوان جمع‌‌آوری خاطرات از امام صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، از تمامی کسانی که با امام موسی صدر و شخصیت‌های برجستۀ خاندان صدر ارتباط داشته اند یا اسنادی از ایشان دارند، درخواست همکاری و مشارکت در حفظ این میراث فرهنگی و تاریخی دارد.

ادامه مطلب »
theme