آرشیو برچسب: امام خامنه ا‌ی

برای مقابله فرهنگی با دشمن باید «جبهه» تشکیل دهیم

آنی که من در مجموع احساس کردم در این سال های متمادی، این است که این کارهای فرهنگی، در واقع ناهنجاری های فرهنگی که در گفتار، در آثار فرهنگی و در رفتار مشاهده می شود.

ادامه مطلب »
theme