آرشیو برچسب: الیگارشی

از اوضاع و احوال زمانه بوی واپسین سال‌های امپراتوری رم می‌آید

کنگره به یک زباله دانی رشوه خوار منفعل تبدیل شده است. در بهترین حالت می توانید بگویید که آمریکا یک الیگارشی است که در آن ترامپ جانب شرکت ها به طور عام و صنایع نظامی به طور خاص و نیز اسرائیل را می گیرد.

ادامه مطلب »

الیگارشی چیست؟

با توجه به اینکه مفهوم «الیگارشی» امروز بیش از گذشته در ادبیات سیاسی کشور کاربرد یافته است و همچنین از کلیدواژه‌های اصلی پروژه «نومحافظه‌کاری» است، در این نوشتار و چند نوشتار بعد به بیان مهم‌ترین معانی این واژه قدیمی در علم سیاست می‌پردازیم.

ادامه مطلب »

چرا اسلام و مسلمانان مورد توجه هالیوود است؟

با اینکه جملگی صاحبان امتیاز کمپانی های سرشناس هالیوود یهودیان مهاجری بودند اما ساختن آثاری در مورد وقایع تاریخی مسیحیت و اسلام برای آنان جذابیت خاصی داشت.

ادامه مطلب »
theme