آرشیو برچسب: الیوت کوهن

تا زمان فروپاشی نظام ایران، صلح میان تهران و واشنگتن نمی‌تواند وجود داشته باشد

اینکه امروز با مغالطات کلامی «دشمنی آمریکایی» را حمل به صحت کنیم و در مقابل «بدبینی به دشمن » را افراط گری و «تقابل با دنیا» بنامیم نه چیزی از واقعیت دشمنی می کاهد و نه ما را پیروز میدان می کند. حقیقت آنست که « تاریخ هیچ کس را بابت غفلت هایش نستوده است».

ادامه مطلب »
theme