آرشیو برچسب: اللهیاری

دشمن شما شیعه است نه اسرائیل

عمده شبکه های «شیعه ستیز» با رویکردهای وهابی و سلفی شکل گرفته اند. اکثر شبکه های «سنی ستیز» نیز با رویکردهایی تشکیل شده اند که آن را «تکفیر شیعی» می نامیم.

ادامه مطلب »
theme