آرشیو برچسب: القای ذهنی

شیوه بازنمایی گزینشی اخبار در شبکه‌های ضد انقلاب

برخی اندیشمندان مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای معتقدند که یک رویداد یا یک خبر بدون اعمال هیچ نوع گفتمان و دخل و تصرف در گزینش و شیوه انتقال را می‌توان به عنوان «واقعیت موجود» در نظر گرفت.

ادامه مطلب »
theme