آرشیو برچسب: اقتدار آمریکا

منحنی سقوط نفوذ و اقتدار آمریکا

سخنان سخیف، زشت، ابلهانه و آشفته ترامپ در هفتادودومین مجمع عمومی سازمان ملل و واکنش بسیار منفی سران کشورها به چنین ادبیات و روحیه جنگ‌طلبانه، منحنی سقوط نفوذ و اقتدار آمریکا را بیش از پیش نمایان کرد.

ادامه مطلب »
theme