آرشیو برچسب: افغانستانی

شیطنت شبکه سلطنتی در چارچوب اختلاف افکنی

از برجسته ترین اهداف این برنامه، منحصر کردن هویت افغانی به پشتونها و تراشیدن یک ریشه یهودی برای این قوم بود!

ادامه مطلب »
theme