آرشیو برچسب: افسردگی کاذب

تضعیف قدرت اندیشه و ترویج افسردگی به اسم بازی و سرگرمی

این بازی‌ها قدرت فکر کردن و اندیشه ورزی را از کودک می‌گیرند و به صورت مصنوعی افکار کودکان را جهت می‌دهند، همچنین چون با شرایط سنی و روحی کودکان تناسب ندارند موجب افسردگی کاذب در آن‌ها می‌شوند.

ادامه مطلب »
theme