آرشیو برچسب: افراط

شیعیان قربانیان اصلی حملات تروریستی

علمای اسلامی باید به وجود گروهی از افراطی های وابسته به رژیم اسراییل در میان مسلمانان اعتراف کنند؛ افراطی هایی که به آرا و فتاوی علمای تکفیر کننده استناد می کنند.

ادامه مطلب »

نقش‌ جریان‌های‌ فراماسونری‌ در انحراف‌ مشروطه

شانزدهم‌، به‌ برادران‌ تذکر داده‌ می‌شود که‌ در کشورهای‌ آسیایی‌ و شرقی‌ بیش‌ از هر چیز از جاه‌طلبی‌ اشخاص‌ می‌توان‌ استفاده‌ نمود و چون‌ در میان‌ روحانیون‌ و رجال‌ دولت‌ و شاهزادگان‌ مردان‌ جاه‌طلب‌ و خودخواه‌ بسیارند ما باید با تشویق‌ و تحریک‌ آنها حداکثر استفاده‌ کنیم.

ادامه مطلب »

جنس مشترک داعش و «شارلی ابدو»

عصر چهارشنبه ۱۷ دی ماه امسال، دو فرد مسلح و نقاب به‌چهره وارد ساختمان مجله «شارلی ابدو» در پاریس شدند و اعضای تحریریه این مجله را به رگبار مسلسل بستند.

ادامه مطلب »
theme