آرشیو برچسب: اغتشاشات داخلی

مقابله با نفوذ ایران؛ تمرکز اصلی راهکار جدید آمریکا در منطقه

به عقیده کارشناسان، دکترین جدید سیاسی آمریکا در خاورمیانه، بر مقابله با نفوذ ایران در منطقه متمرکز بوده و حتی امکان استفاده از توان بالقوه اغتشاشات داخلی در جمهوری اسلامی را نیز مدنظر خواهد داشت.

ادامه مطلب »
theme