آرشیو برچسب: اشاعره

اضلاع سه‌گانه فرقه‌های انحرافی در اسلام و نقش انگلیس

«بررسی جریان سلفی‌یت، وهابیت و تکفیر»(۱): اگر جهان اسلام را بخواهیم از حیث مذهبی تقسیم کنیم چند گروه و مذهب در دل جهان اسلام مشاهده می‌کنیم. ما شاهد چهار مذهب شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی و از حیث کلامی دو مذهب مهم در اسلام داریم یک مذهب ماتُریدی و دیگری مذهب اشعری است که مذهب ماتریدی معمولا در مناطق شبه قاره است و در دیگر مناطق جهان اسلام بحث اشاعره را داریم ...

ادامه مطلب »
theme