آرشیو برچسب: اسلام اروپایی

زمینه‌ها و چالش‌های هویتی فراروی مسلمانان در اروپا

این مقاله به بررسی پیش زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی موثر در ساخت هویت مسلمانان اروپا و شرایط کنونی آنان در پرتو تحولات اخیر منطقه ای و بین المللی و سیاست هویت دولت های اروپایی در قبال جامعه مسلمان اروپا پرداخته است.

ادامه مطلب »
theme