آرشیو برچسب: اسرای فلسطینی

قانون غیرانسانی صهیونیستی برای اسرای فلسطینی

قانون صهیونیستی تغذیه اجباری اسرای فلسطینی از راه بینی، برای مقابله با اعتصاب غذای اسیران، شیوه ای غیر انسانی است که حکم مرگ اسیر اعتصابی را دارد و باعث به شهادت رساندن آنان می شود.

ادامه مطلب »
theme