آرشیو برچسب: استبداد

مهمترین عامل انقلاب تحقیرشدن ملت در رژیم پهلوی بود

استبداد همه توانمندی‌های جامعه را پس می‌زند و در واقع هرگز از آن استفاده نمی‌کند، بلکه توانمندی‌های جامعه را به انزوا می‌کشاند و در شرایط فشار قرار می‌دهد.

ادامه مطلب »

روان‌شناسی استبداد رضاشاه

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد روان‌شناختی استبداد رضا شاه می‌پردازد.

ادامه مطلب »

فسادی که دامن‌گیر بانیانش شد

فساد مالی، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، بریزوبپاش‌های سلطنتی، سفرهای پُرخرج داخلی و خارجی و... در حالی به امری شایع در خاندان سلطنتی، دربار و حکومت پهلوی دوم مبدل شده بود.

ادامه مطلب »

نوساری رضاشاه چه نتایجی برای ایران داشت؟

این نوشتار با تمرکز بر فرایند به قدرت رسیدن رضاشاه، اولویت‌ها و خط‌مشی پهلوی اول در نوسازی را مورد پردازش و تحلیل قرار می‌دهد.

ادامه مطلب »

از مبارزه با استعمار انگلیس تا مقابله با استبداد شاه+عکس

سید ابوالقاسم به همراه پدر، ‌عازم عراق شده و در حوزه نجف به ادامه تحصیل پرداخت و از اساتیدی همچون میرزا محمد تقی شیرازی، ‌آخوند خراسانی و میرزا حسن خلیلی بهره‌های فروانی برد و در ۲۵ سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد.

ادامه مطلب »
theme