آرشیو برچسب: استارت‌آپ

نجات طرح خاورمیانه جدید با نفوذ استارت‌آپ‌های آمریکایی

برگزاری ارد‌‌وهای مختلط استارت‌آپی د‌‌ر این کشور با هزینه حد‌‌اقلی ۴۰۰ هزار تومان د‌‌ر مهرماه۹۴ و تورهای خصوصی‌تر پیش از آن با حضور برخی مد‌‌یران مشهور ایرانی، د‌‌ر همین پازل قابل تحلیل است.

ادامه مطلب »
theme