آرشیو برچسب: ارتش رضاخان

روایت حقارت پهلوی

۷۷ سال پیش در این روزها بدون مقاومت ارتش رضاخان، ایران اشغال شد.

ادامه مطلب »
theme