آرشیو برچسب: ارتش بعثی

رجزخوانی «حسین کامل» ذلیلش کرد+عکس

سازمان سیا پس از آنکه تمام اطلاعات او را تخلیه کردند، گفتند: "چون تو رئیس کارخانه های شیمیایی عراق بودی و جنایات بسیاری مرتکب شده ای، نمی توانیم به تو پناهندگی بدهیم."

ادامه مطلب »
theme