آرشیو برچسب: اخلاق

تزریق بی‌صدای نفوذ فکری و فرهنگی در سایه امواج سایبری

حاکمیت فضای مجازی اما در دست ما نیست، بنابراین قوانین آن نیز در اختیار ما نیست و همین قوانین کاربران فضای مجازی را به سمت شکستن مرزهای اخلاقی و خطوط قرمز ترغیب می‌کند.

ادامه مطلب »

اخلاق زدایی؛ خروجی برخورد بی ضابطه با شبکه‌های اجتماعی!

شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام و واتس آپ هم کارکرد مثبت دارند و هم منفی، اما متاسفانه در جامعه ما کارکرد منفی این شبکه ها بیشتر بُلد و پررنگ است.

ادامه مطلب »

حلقه مفقوده اخلاق در شبکه های اجتماعی

همراهی کاربران با امواج این شایعات و تخریب ها نیز خود موضوع دیگری است که از یک سو نشان دهنده آماده بودن بستر اجتماعی برای پذیرش شایعه است و از سوی دیگر کمرنگ شدن اصول اخلاقی در جامعه را نشان می دهد.

ادامه مطلب »
theme