آرشیو برچسب: احمد متوسلیان

کومله‌ای که با دیدن احمد متوسلیان خودش را خیس کرد

نگاهی به حاج احمد کرد و حاج احمد هم در چشمان او خیره شد. هنوز حاج احمد چشم از چشم او برنداشته بود که متوجه شدیم آن مرد کومله شلوارش را خیس کرده است.

ادامه مطلب »
theme