آرشیو برچسب: احمدی‌روشن

رضا و شهید احمدی‌روشن مثل دو برادر بودند

سمانه علی‌کاهی گفت: رضا مظلومیت خاصی داشت، بسیار نجیب بود و هنگام صحبت‌کردن نگاهش به زمین بود به نوعی می‌توانم بگویم همین خصوصیات باعث شد که به درخواست ازدواج او پاسخ مثبت بدهم.

ادامه مطلب »
theme