آرشیو برچسب: اتحاد برای ایران

دستور العملی برای پشتیبانی از شورش

با توجه به این اقدامات به نظر می آید ضد انقلاب در پی ایجاد اغتشاش در بحبوحه انتخابات است و با این تبلیغات قصد دارد که حامیان ضد انقلاب را پشتیبانی نماید.

ادامه مطلب »
theme