آرشیو برچسب: اتحادیه فوتبال

همه علیه مشروبات الکلی در جزیره

در شرایطی که اعتراضات به مصرف مشروبات الکلی در حال افزایش است و به حرکتی مردمی تبدیل شده؛ اما دولت انگلیس توانی برای مبارزه با مافیا و کارتل‌ها را ندارد.

ادامه مطلب »
theme