آرشیو برچسب: ابوحمزه

غُصه آقا

اولین بار بود که عید کریسمس تشریف بردند خانه ما برای تبریک عید. اول مادرم ایشان را دید، همان جا توی حیاط غش کرد. همراهان آقا خواهرم را صدا کردند.

ادامه مطلب »
theme