آرشیو برچسب: ابدو

شارلی ابدو مامور اخراج مسلمانان از اروپا

هانی زاده به شکل گیری روند اخراج مسلمانان از اروپا اشاره کرد و اظهار داشت: اتحادیه اروپا معتقد است مسلمانان در آینده برای جامعه این قاره مشکل ساز خواهند بود.

ادامه مطلب »

کارگردان فرانسوی بعد از حوادث شارلی مسلمان شد

همه اتفاقاتی که در هفته های گذشته و درخصوص کشتار شارلی ابدو و اقدامات ضداسلامی این نشریه رخ داد، تنها شامل اخبار بد و ناگوار نبودند، چه اینکه به مثابه تلنگری، باعث رستگاری تعدادی از مردم نیز شدند.

ادامه مطلب »
theme