آرشیو برچسب: آی پز

نظرسازی موسسه آمریکایی در خصوص فساد در ایران

موسسه آی پز در آمریکا واقع شده و هز حمایت های دولت آمریکا برخوردار است.حسین قاضیان که مدیر این موسسه می باشد از ضد انقلابیون مقیم آمریکاست و در سال های دهه ۸۰ به واسطه نظر سازی و جاسوسی در ایران مدتی در زندان بوده با این نظر سنجی ها سعی در سیاه نمایی از فضای ایران دارد .

ادامه مطلب »
theme