آرشیو برچسب: آیت‌الله محمدمهدی نجفی اصفهانی

برگی از تاریخ| مرجعی که در حضور رضاخان او را گرگ آدمخوار دانست

مبارزات آقا نورالله جنبه‌های گوناگون از جمله در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. او در حوزه اقتصادی، شرکت‌های تجاری راه انداخت تا از گسترش اقتصاد غربی در کشور جلوگیری کند و مانع تسلط غرب در ایران شود.

ادامه مطلب »
theme