آرشیو برچسب: آیت‌الله آملی لاریجانی

صفحه تایپی را به عنوان «سند امنیتی فوق سری» معرفی می‌کنند

یکی از کارشناسان سیاسی درباره ادعای شبکه صدای آمریکا علیه دختر آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مدعی، یک صفحه تایپی جعل کرده بود به اسم «سند» که حتی مهر طبقه‌بندی هم نداشت، بعد ادعا می‌کرد دارد سند کیس سوپر امنیتی فوق سری افشا می‌کند!

ادامه مطلب »
theme