آرشیو برچسب: آواتاریسم

از تکنیک تا استراتژی با «خود»هایی از جنس عدد

آواتار به معنای حلول است و ریشه‌اش از فرهنگ هندویسم آمده که در آن فرهنگ، معنای عمیق هبوطِ آسمان به زمینِ ایزَدان هندو، در قالب مادی را بیان می‌کند.

ادامه مطلب »
theme