آرشیو برچسب: آلودگی زیست محیطی

آیا سرمایه داری کمر به قتل ما بسته است؟

تمام سودهایی که سرمایه داری قرن هاست کسب کرده، احتمالا به این دلیل است که سرمایه دارها هزینه کامل تولید خود را تقبل نکرده اند.

ادامه مطلب »
theme