آرشیو برچسب: آغاز سیاره میمون ها

مذاکره برای جنگ آخر در سیاره میمون‌ها !

این فیلم در امتداد فیلم نسخه اول خود، جریان تقابل انسان ها با میمون های جهش یافته و به تمدن رسیده که در هر کدام از دو طرف دو جریان مثبت و منفی وجود دارد را به نمایش گذاشته است.

ادامه مطلب »
theme