آرشیو برچسب: آرمان شهر

«ایسم‌های»ناکارآمد در قرن ۲۱

به اذعان اکثر کارشناسان و صاحب نظران سیاسی جهان قرن حاضر؛ اکنون عصر ناکارآمدی نظریه‌هایی مانند کمونیسم -لیبرالسم ومارکسیسم است.

ادامه مطلب »
theme