آرشیو برچسب: آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

سینمایی که به تابو شکنی عادت کرده است

راوی در این داستان کارکرد «‌دانای کل» را دارد که از همان ابتدای داستان وارد ماجرا می‌شود.

ادامه مطلب »
theme