گرافیک

خط مقدم دشمن; اینفوگرافیک

با خون و چنگ و دندان دشمن ز خانه راندیم اما به ماهواره، تا خانه اش کشاندیم    

ادامه مطلب »
theme