https://telegram.me/empireoflies

کنفرانس کلن؛ سندی دیگر بر سقوط اپوزیسیون جمهوری اسلامی

اختصاصی – به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: در جهان کنونی انتخابات به عنوان نماد مردم سالاری در اغلب کشورها به عنوان مهمترین فرآیند تایید مقبولیت نظام از سوی مردم و تجدیدی میثاقی دوباره با نظام سیاسی حاکم بر هر سرزمین از سوی ساکنان آن است. به گونه‌ای که همواره کشورها در روابط خود با یکدیگر به میزان مشارکت سایر ملت‌ها در انتخابات کشورشان دقت و توجه ویژه‌ای دارند. این نکته بدین معناست که نظام‌های سیاسی که از مشارکت مردمی بالاتری در انتخابات خود برخوردارند همواره در عرصه بین المللی بواسطه این پشتوانه مردمی، با قدرت بیشتری ظاهر می‌شوند و سایر کشورها نیز تمایل بیشتری به مراودات سیاسی و اقتصادی با چنین دولت‌هایی دارند.

در ایران انتخابات به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری دینی همواره از سوی مردم و مسئولین و علمای دین به ویژه رهبر معظم انقلاب مورد توجه ویژه قرار گرفته است و حضور پرشور مردم در قریب به اتفاق ادوار انتخابات باعث رقم خوردن میزان مشارکتی بیش از نرمال بسیاری از داعیه‌داران دموکراسی در جهان شده است. اما در برخی دوره‌ها این حضور بسیار چشمگیرتر از سایر ادوار بوده و ظرفیتی دو چندان برای کشور به ارمغان آورده است.

یکی از طلایی ترین مشارکت‌ها در ادوار مختلف انتخاباتی، در سال ۸۸ رقم خورد؛ سالی که ملت با حضور خود مشارکت بیش از ۸۴ درصدی را تحقق بخشیدند و دولت می‌رفت تا ۴ سال آتی را با قدرتی دو چندان در عرصه بین‌المللی و داخلی فعالیت نماید. اما سلسله حوادث فتنه ۸۸ خیلی زود شیرینی این پیروزی را به کام ملت انقلابی ایران تلخ نمود و فتنه گران با ادعاهای واهی تقلب خط براندازی نظام را از سوی آمریکا و صهیونیسم جهانی دنبال نمودند. ارتباط سران فتنه و بدنه مدیریتی آن با استکبار جهانی، اپوزیسیون برانداز، سرویس‌های امنیتی غرب، نهادهای خصوصی فعال در زمینه استعمار مدرن و انقلاب مخملی (مانند بنیاد راکفلر، بنیاد جورج سورس، بنیاد کارنگی و بنیاد فورد) خیلی زود آشکار شد و روز به روز ابعاد بیشتری از فتنه و فتنه گران بر ملت ایران هویدا گشت.

در همین زمینه در آخرین مورد از آشکار گشتن ارتباطات فتنه سبز با اپوزیسیون برانداز نظام جمهوری اسلامی، قریب به ۱ هفته پیش (۲۹ خرداد ۱۳۹۵) کنفرانسی در شهر کلن آلمان برگزار شد که پرداختن به آن خالی از لطف نخواهد بود.

«کنفرانس کلن» که در هفتمین سالگرد فتنه سبز برگزار شد نقش CPRی دیگر بر پیکره بی‌جان و رو به زوال جنبش موهومی سبز را داشت. در این کنفرانس شاهد اتحاد غریب و ناموزون کمونیسم و فتنه سبز بودیم! اتحادی که بیشتر به کاریکاتور شباهت داشت تا یک تصویر هارمونیک از اپوزیسیون.

CPR به منظور احیای لاشه متعفن فتنه سبز

CPR به منظور احیای لاشه متعفن فتنه سبز

گرچه شاید توجه عموم به سمت جنبش موهومی سبز در این کنفرانس معطوف شود و اتحاد این باصطلاح جنبش با کمونیست‌های قدیمی را در پازل نیاز فتنه گران سبز به تجدید حیات سیاسی تعبیر و تفسیر کنند، لیکن نباید کهنه چپ‌های مارکسیست را نیز از نظر دور داشت، این گروه مدتی است که با عدول ایدئولوژیک از آرمان‌های خود سبک زندگی انگل گونه را برگزیده و هر از چند گاهی به یک جریان سیاسی، گروه اپوزیسیون و … متصل می‌شوند و از آن تغذیه می‌کند تا از این طریق بر کهنگی و دفن ایدئولوژی خود در زباله دان تاریخ سرپوش گذارند.

در این کنفرانس افرادی نظیر اردشیر امیرارجمند (مشاور متواری میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و البته مواجب بگیر BBC فارسی)، محمدجواد اکبرین (روحانی خلع لباس شده که امروز با وطن فروشی نزد دولت فرانسه ارتزاق می‌کند) و علی فرخنده جهرمی معروف به علی کشتگر (بهایی مارکسیست و سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی، وی در حالی که خود را مارکسیست می‌داند مدعی سال‌ها تلاش برای تحولات دموکراتیک در ایران است!) به عنوان سخنران حضور یافتند که ترکیب عجیب این افراد خود گویای آشفتگی ایدئولوژیک در اپوزیسیون است.

 اردشیر امیرارجمند (مشاور متواری میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و البته مواجب بگیر BBC فارسی)

اردشیر امیرارجمند (مشاور متواری میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و البته مواجب بگیر BBC فارسی)

محمدجواد اکبرین (روحانی خلع لباس شده که امروز با وطن فروشی نزد دولت فرانسه ارتزاق می‌کند)

محمدجواد اکبرین (روحانی خلع لباس شده که امروز با وطن فروشی نزد دولت فرانسه ارتزاق می‌کند)

علی فرخنده جهرمی معروف به علی کشتگر (بهایی مارکسیست و سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی، وی در حالی که خود را مارکسیست می‌داند مدعی سال‌ها تلاش برای تحولات دموکراتیک در ایران است!)

علی فرخنده جهرمی معروف به علی کشتگر (بهایی مارکسیست و سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی، وی در حالی که خود را مارکسیست می‌داند مدعی سال‌ها تلاش برای تحولات دموکراتیک در ایران است!)

نکته بعدی سرگشتگی اپوزیسیون پیرامون نقطه پرگار اتحاد است. این موضوع باعث شده تا جنبش موهومی سبز به دلیل عدم وجود یک ایدئولوژی در آن نقش محور اتحاد را بر عهده بگیرد که البته در عمل این جنبش موهومی به دلیل اتخاذ این استراتژی بیشتر به یک انباری پر از خنزر پنزر (انواع گروهک‌ها و گروهکچه‌های اپوزیسیون نظام!) شبیه گشته تا یک اتاق فکر مجتمع از تفکرات متفاوت.

این کنفرانس برگی دیگر بر اثبات ارتباط فتنه سبز و سران آن با سرویس‌های امنیتی خارجی و اپوزیسیون برانداز نظام بود.

شنیده‌ها حاکی از طرحی پیشنهادی در این کنفرانس است که بیشتر به جکی مضحک شبیه است و در آن خواسته شده ۱۰۰ نفر از اپوزیسیون ماهانه مبلغ ۱۵۰۰ یورو از درآمد خود را به تاسیس یک تلویزیون اختصاص دهند! این درحالیست که در اروپا متوسط حداقل دستمزد یک فرد ۱۰۰۰ یورو در ماه است و اگر فردی بخواهد ۱۵۰۰ یورو در ماه از درآمد خود صرف تاسیس تلویزیون کند باید دست کم درآمدی ۴۰۰۰ یورویی برای یک زندگی انفرادی داشته باشد که بجز معدودی از اپوزیسیون که از راه وطن فروشی مستقیم نزد سرویس‌های جاسوسی غربی ارتزاق می‌کنند مابقی به دلیل فقر سواد آکادمیک و عدم وجود فن و هنری درآمدزا عموماً به مفت خوری و ارتزاق از راه مقرری پناهندگی خود که از مالیات ملت‌های بیچاره اروپایی تامین می‌شود، مشغولند و امکان تامین چنین مبلغی را به صورت ماهیانه نداشته و نخواهند داشت. بهتر بود طرح کنندگان این پیشنهاد آن را اینگونه مطرح می‌کردند که ۱۰۰ نفر از اپوزیسیون ماهیانه مبلغ ۱۵۰۰ یورو از سرویس جاسوسی کشور متبوع خود گدایی کنند و خرج این تلویزیون – از پیش محکوم به شکست – نمایند!

نکته پایانی این که، هرچند این کنفرانس‌ها در تقابل با جمهوری اسلامی بیشتر به درگیر شدن پشه با عقاب می‌ماند اما به هر روی کشورهای اروپایی که دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران هستند حق ندارند با اتخاذ سیاست‌های دوگانه هم به تعامل با جمهوری اسلامی بپردازند و هم از اپوزیسیون برانداز حمایت کنند. در این راستا گرچه ما معتقدیم این قبیل اقدامات اپوزیسیون خود گویای وضع وخیم آنهاست و ارزش تقابل عملی و اتلاف وقت از سوی مسئولین کشور را ندارد اما شایسته است در تذکری دیپلماتیک این موضوع به آلمان و سایر کشورهایی که دائماً با اتخاذ سیاست‌های دوگانه و منافقانه سعی در ضربه زدن به جمهوری اسلامی را دارند، گوشزد شود.

انتهای پیام/

https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme