https://telegram.me/empireoflies

نگاهی بر دست‌های پشت پرده‌ کشورهای خارجی در فتنه ۸۸

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: فتنه ۸۸ ازجمله طرح هایی بود که دشمنان قسم خورده ملت و دولت ایران درصدد آن بودند که با دستچینی ازخوشه های استکبارجهانی بتوانند به اهداف شوم خود ازجمله اغتشاش درکشور، شورش، برهم زدگی نظم وامنیت عمومی وآرامش در‌‌‌ کشور دست یابند و بساط سلطه نرم وآرام بر این کشور به دست عوامل خود را درایران فراهم کنند. دراین زمینه، نگاهی به نقش و تاثیرعوامل داخلی و خارجی و حامیان آنان درفتنه ی ۸۸ خواهیم داشت.

نقش وتاثیر سفارتخانه های خارجی، انگلیس، آمریکا واسراییل درفتنه۸۸

حضورآشکار دیپلماتهای انگلیسی با نمادهای سبز در میان اشوبگران سبزپوش، نفوذ برخی رابطان امنیتی سفارتخانه های اروپایی درستاد کاندیداهای خاص، دیدارهای خصوصی دوستانه سفیران غربی، عربی و برخی سران فتنه اخیر با یکدیگر واعتراف اوباما بردخالت در ایران براساس مجموعه اقداماتی با عنوان بند ۱۲۶۴، نمونه ای کوچک ازتلاش های سرویسهای امنیتی بیگانه درروند پیگیری اهداف شوم امنیتی آمریکا و اسراییل و جاسوسی درپوشش فریبنده کنوانسیونهای بین المللی و ماموریتهای عادی دیپلماتیک است. در مجموع ۵۵ خبرنگار از رسانه های انگلیس درپوشش انتخابات به ایران سفر کردند.

در این زمان، انگلیس تلاش کرد با افزایش اعزام مسافرانی با اهداف خاص به ایران وبه کارگیری آموزه های اطلاعاتی خود برانتخابات موثر باشد. دراین بین، سفارت انگلیس درتهران به عنوان مرکز فرماندهی هدایت و خط دهی اقدام های مداخله جویانه دولت خود، طرحی به دست عوامل فتنه از جمله بی بی سی فارسی و سرویس امنیتی این کشور دردست انجام داشت.

سفارت انگلیس درپوشش نیروهای محلی، افرادی بین اغتشاشگران می فرستاد ومطالب مورد نظرخود را به آنها وجامعه القا میکرد. درتایید مطلب بالا، “حسین رسام” تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس درتهران دردومین جلسه دادگاه متهمان براندازی نرم درمورد نوع اقدامهای سفارت انگلیس درتهران گفته است: “سفارت انگلیس به دلیل سیاستهای خصمانه اش با ایران و ترس از افشای ارتباط گیری هایش با منابع داخلی، اقدام به ارتباط گیری ازطریق کارکنان محلی می کرد وبه دستور مقام های سفارت، من  نیز اقدام به ارتباط گیری می کردم.”

نقش مقامات دولت فرانسه در حمایت از فتنه

مقامات رسمی فرانسه نیز از آغاز اغتشاش درتهران با فراموش کردن رفتا رسرکوب گرانه خود، با انتقاد از برخورد حافظان جان، مال و ناموس مردم با اشوبگران، ازتلاش مردم ایران دردستیابی به دموکراسی وآزادی حمایت کردند.

نیکولای سارکوزی نیز برحمایت ازاغتشاشگران فتنه ۸۸ درعرصه بین المللی افزود. “نازک افشار” کارمند مرکز فرهنگی سفارت فرانسه در ایران در این باره گفته است: “مسوولان بخش فرهنگی این سفارتخانه ازشرکت من دربرخی تجمعات قبل انتخابات خبرداشتند.” وی درمورد دستور مقام های فرانسوی درگشودن درهای سفارت به روی آشوبگران گفته اس: “براساس تصمیمات گرفته شده که به ماهم ابلاغ می شد درجریان این درگیری که جلوی دربخش فرهنگی ایجاد می شد اگر فردی به سفارت پناه می آورد ما باید اورا به داخل بخش فرهنگی پناه می دادیم.”

“کلوتیدریس” تبعه کشورفرانسه که مدتی دردانشگاه اصفهان تدریس می کرد به دستور سفارت فرانسه به میان تجمع کنندگان می رود وبا تهیه اخبار و ارسال تصاویر حامیان فتنه سبز به وابسته علمی سفارت فرانسه تلاش در تحریک وحمایت بیشتر از فتنه گران در نزد افکارعمومی ورسانه های غربی می کند. مسوولان سفارت فرانسه نیز در جریان اغتشاشاتی که بعد انتخابات در تهران و حوالی این سفارتخانه روی داد در این سفارتخانه را به روی اغتشاشگران گشودند وبرای جلوگیری ازدستگیری این افراد به دست نیروی انتظامی، آشوبگران را درپناه خود نگهداری کردند.

نقش امارات و عربستان سعودی در فتنه

در بین برخی کشورهای محافظه کار عرب ازجمله امارات به دلیل ادعاهای غیر واقعی خود درمورد جزایر ایرانی خلیج فارس وعربستان سعودی بر رقابت با ایران در دستیابی به رهبری جهان اسلام وخاورمیانه، آشوب های فتنه اخیررا فضایی مناسب برای منافع خود می دیدند. “رضارفیعی” یکی از رابطان سفارت امارات درباره همکاری باعوامل امنیتی این سفارت اشاره کرد و گفت: “من در تله سرویسهای اطلاعاتی امارات گرفتار شدم برای این مجبورشدم به همکاری و اطلاع رسانی فعالیت هایم با آنها ادامه دهم.”

اعتراف آمریکا به سازماندهی فتنه

با توجه به اینکه آمریکا درایران سفارتخانه ای ندارد اما اوباما در گزارش خود به رییسان کنگره ومجلس سنای امریکا، شرح مفصلی ازاقدامات ضدایرانی خود بیان کرده است. روز بعد از انتخابات، شبکه خبرفارسی صدای آمریکا دوبرنامه جدید دردستورکار قرارداد تا به ایرانیان درباره حوادث کشورشان اطلاع رسانی کند.

توییتر و فیسبوک نیز از ابزارهایی بودند که واشنگتن درفتنه ۸۸ درگسترش اغتشاشات به کاربرد. درگزارش دولت آمریکا آمده است: اداره شورای مدیران پخش درپشتیبانی برنامه ها، فرکانسهای ماهواره ای جدیدی پیش بینی کرد تا از قبل به انسداد فرکانسهای امواج بخش اخبارازسوی دولت ایران پیش دستی کند. همچنین یک مسی راینترنتی حفاظت شده برای ایرانیان تعبیه شد تا تصاویر ویدیویی خود را به شبکه خبر فارسی صدای آمریکا ارسال کنند. براین اساس خدمات وبسایت توییتربه صفحات وبسایت فیسبوک ووبلاگها افزوده شد.

نقش سیاسی رسانه ای رژیم صهیونیستی درفتنه و حمایت از نامزد “ندا آقا سلطان”

پس از برگزاری انتخابات ۸۸ وپیروزی دکتر محموداحمدی نژاد، “یلعوم شالوم” معاون وزیر خارجه اسراییل درواکنش به انتخاب مجدد احمدی نژاد گفت: “انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد نشان می دهد سیاست کنونی ایران و برنامه هسته ای آن از حمایت مردم برخوردار است وامیدی به تغییرآینده نیست. رژیم صهیونیستی بعد انتخابات سال ۸۸ میزبان اشخاصی شد که جویای نام و نشان بین المللی خود درقبال ایران بودند.

ازجمله این اشخاص “کاسپین ماکان” نامزد ندا آقاسلطان از کشته شدگان وقایع پس ازانتخابات ۸۸ ایران است. ماکان اواخراسفند ۸۸ به تل آویورفت. رژیم صهیونیستی وی را دوست خود خواند وپرده ازارتباطات گسترده بین رسانه های رژیم صهیونیستی با ماکان وآشوبگران ازطریق اینترنت برداشت. مرکزاسناد انقلاب اسلامی نیزکتاب نقش انگلیس درفتنه ۸۸ را به چاپ سوم رساند. این کتاب با روندی پژوهشی بروقایع فتنه ۸۸ تلاش کرده با استناد به وقایع دخالت انگلیس درانتخابات دهم ریاست جمهوری ایران به بررسی آن بپردازد.

دربخشهایی ازاین کتاب آمده است: “بی شک دهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان حماسه بزرگی بود که نزدیک به ۴۰ میلیون ایرانی درپای صندوقهای رای حاضرشدند وبا مشارکت ۸۵ درصدی خود رکورد جدیدی درجهان آفریدند که بی شک برنده نهایی آن ملت ایران بود.” دراین میان،دخالت آشکارمقامات رسمی وغیررسمی این کشور در سطوح عالی ازنخست وزیر، وزیرخارجه، پارلمان، سرویس های امنیتی این کشور، سفارت انگلستان در تهران و رسانه های حلقه به گوش دولت انگلیس نظیرسرویس جهانی بی بی سی درقبال این حماسه بزرگ از جوانب مختلف قابل تحلیل وارزیابی است.

منبع:دفاع پرس

انتهای پیام/

“کلوتیدریس” تبعه کشور فرانسه که مدتی دردانشگاه اصفهان تدریس می‌کرد به دستور سفارت فرانسه به میان تجمع کنندگان می‌رود و اقدام به تحریک و حمایت بیشتر از فتنه گران در نزد افکارعمومی و رسانه‌های غربی می‌کند.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme