https://telegram.me/empireoflies

شورای ملی خواب پریشان همایونی (بخش نهایی) + تصاویر

اختصاصی: به گزارش امپراتوری دروغ، هنگامی که  «ربع پهلوی» خبر از تاسیس شورای به اصطلاح ملی داد، راهی را آغاز نمود که سالها پیش «منافقین» در قالب شورای به اصطلاح «مقاومت ملی» پیموده و با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شدند. در قسمت‌های اول و دوم این پرونده مطالبی را در رابطه با نحوه آغاز بکار و حامیان این شورای به اصطلاح ملی مطالعه نمودید، و بیشتر ماهیت این شورا و کارکرد آن را بررسی نمودیم.

ربع پهلوی که با برگزاری چندین کنفرانس و دیدار با اعضای برخی از نمایندگان مجالس کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان جهت توطئه چینی علیه ملت ایران بود کم کم سر و صدای اعضای این شورا بلند شد و یکی پس از دیگری شروع به انتقاد از عملکرد ربع پهلوی و مشاورینش نمودند . ناگفته نماند در راستای تبلیغات برای این  «آش شوربای» ربع پهلوی، حتی تلویزیون بهایی «من و تو ۱» نیز دست به کار شد و با تحت پوشش قرار دادن برخی از جلسات  به تهیه گزارش و آب و تاب دادن همایش‌های آن می پردازد.

ربع پهلوی در من و تو

هنگامی که نگاهی به شکایات و علل کناره گیری این افراد در گفته هایشان در صفحات فضای مجازی می‌نماییم همگی نشان دهنده وجود دیکتاتوری شدید و خود رایی مطلقی بوده که در راس آن ربع پهلوی به همراه چند مشاور  دست چندمش مانند نازیلا گلستان و رضا پیرزاده قرار دارند. نکته حائز اهمیت  روابط مخفیانه ربع پهلوی با نازیلا گلستان  یکی از عوامل پیدایش اختلافات شدید خانوادگی بین رضا و همسرش«یاسمین اعتمادی شده».

ربع پهلوی و نازیلا گلستانیاسمین اعتمادی و ربع پهلویشورایی که به اصطلاح قرار بود” منافق تروریست و بازوی صدام ” ، ” کمونیست ملحد ” و ” سلطنت طلب فاسد فراری ” را در کنار هم ، دور یک میز بنشاند تا آنجا پیش رفت که پس از گذشت ۶ ماه از برگزاری نشست پاریس تقریبا دو سوم اعضای آن استعفا داده و  عَطای مخالفت  با جمهوری اسلامی را به لقایش بخشیدند و  تنها برخی از فعالین بی نام و نشان در فضای مجازی « که کاری جز توهین به مقدسات اسلامی و به سخره گرفتن عقاید و رسوم ملت ایران ندارند » ، در کنار ربع پهلوی باقی مانند.

 پس از اینکه در خواست ربع پهلوی و منصوبینش از ملت ایران هیچ خریداری نداشت در زمینه اعلام فراخوان جهت فعالیتهای تخریبی در خارج از کشور نیز بیکار ننشستند و همزمان که در حال لابی با نمایندگان غربی بودند ، سعی میکردند تا با کشاندن هوادارانشان در کف خیابانهای آمریکا و اروپا همچنان خود را بازیگر اصلی صحنه اپوزوسیون بنامند . این فراخوانها نه تنها کمکی به محبوبیت و وجهه فرزند فاسد محمد رضا پهلوی ننمود بلکه باعث تمسخر و لطیفه گوییهای متععد طرفداران سابقش را فراهم کرد . تصاویر زیر خود گویای میزان استقبال از فراخوانهای ربع پهلوی در کشورهای غربی است.

شورای ملیشورای ملیشورای ملی

هر چه به زمان برگزاری مجمع در کانادا نزدیکتر میشدیم ، اختلافات نمایان تر و ریشه ای تر گشته بصوری که حتی آن دسته از هواداران ربع پهلوی که خواهان سلطنت وی بودند بشکل علنی از وی روی برگردانده و او را خائن به پدربزرگ و پدرش دانشتند. این اعتراضات حدودا از زمانی آغاز شد که دُم ارتباط ربع پهلوی با فتنه گران سال ۸۸ بیرون زد . هواداران ربع پهلوی با نظاره اینکه اکثر سلطنت طلبان از دور و اطراف او پراکنده شده اند دچار یاس و افسردگی شده و خود را از قافله عقب دیدند ولی چاره ای نبود . ربع پهلوی با تایید سرویسهای جاسوسی غرب ارتباطات خود با افراد فتنه را علنی نمود و دست به یک تصفیه درون گروهی زد.

هنگامی که CIA معلم دیکته است 

انتخابات آزاد

 

ارتباطات و هماهنگی‌های ربع پهلوی  با فتنه گران زمانی عمومی شد که ملت ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و خلق حماسه سیاسی بود. به ناگهان یک شعار در بین تمامی معاندین ملت و نظام ایران بشکل هماهنگ رسانه ای می شود و آن  «انتخابات آزاد» است.

 «انتخابات آزاد» تبدیل به کلید واژه ایجاد جنگ روانی و رسانه ای غرب به کمک بازوهای خود فروخته و مزدور خود از جمله منافقین ، فتنه گران ، سلطنت طلبها ، کمونیستها و سایر گروهک های معاند میشود . از آنجایی که بررسی عوامل و ارتباط بین این جریانات خود مبحث دیگری را طلب میکند ، لذا در مبحثی جدا و در فرصتی دیگر به بیان آن خواهیم پرداخت.

ربع پهلوی با کنار نهادن سلطنت طلبها از امور اصلی،  ارتباطات خود با فتنه گران و تازه فراریان از کشور را رسانه ای نمود. «توجه به این نکته ضروریست که سلطنت طلبها تنها از تصمیم گیریهای اصلی کنار نهاده شدند ولی به عنوان قشری اندک  و دارای قدرت عملیاتی ضعیف همچنان به عنوان نیروی قربانی در کنار  مجموعه ربع پهلوی فعالیت دارند».

 حال به جای نوکران پدرش و دیپلمتهای دوران ستم شاهی که حدود ۳۰ سال خود را فدایی ربع پهلوی میدانستند، افرادی مانند، محسن سازگارا،  امیر فخرآور، حشمت الله طبرزدی، منصور اسانلو، اکبر گنجی، علی اکبر موسوی خوئینی‌ها، عطاء الله مهاجرانی، مجتبی واحدی، محمد نوریزاد،  تعدای از نمایندگان فراری مجلس ششم، عده ای از روزنامه نگاران فراری فتنه  و غیره … جایگزین شده‌اند و در واقع این همان تیمی است که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، بار ایجاد فضای تشویش و بحران را به دوش داشت که با درایت مردم همیشه در صحنه ایران و هوشمندی مقام معظم رهبری  و سایر مسولین کشوری و لشکری به خلق حماسه سیاسی منجر شد.

مدعیان دموکراسی

 

سلطنت طلبها که قافله را از دست رفته دیدند طی یک ضرب العجل به ربع پهلوی خواهان برگزاری یک جلسه هم اندیشی و در واقع سهم خواهی شدند . این جلسه در کشور انگلستان و شهر لندن برگزار شد . ربع پهلوی که خوب میدانست  اربابان غربی در غالب بازی پادشاهی هیچ نقشی برای وی در نظر ندارند ، آب پاکی را روی دست نمایندگان سلطنت طلب ریخت و شوک سختی را به ایشان وارد نمود . ربع پهلوی در آن جلسه که برخی گفت و شنودهایش در فضای مجازی ضد انقلاب منتشر شد گفت :

هر کسی از این وضعیت ناراضی است میتواند برود و اینکه دیگر نمیخواهد جوابگوی ندانم کاریهای سلطنت طلبها باشد

سلطنت طلبها که در ابتدا خود را طلبکار می‌دیدند انتظار این سخنان ربع پهلوی را نداشتند اما بیخبر از مسایل  پیش رو  بار دیگر درخواست جلسه ای، اینبار در لوس آنجلس را نمودند. در فاصله این سرخوردگی تا جلسه بعدی تیم مشاورین ربع پهلوی شامل نازیلا گلستان و رضا پیرزاده ماموریت می‌یابند هر کسی از اعضای شورای به اصطلاح ملی را که با نظرات وی، مخالف است و نظری غیر نظر ربع پهلوی دارد را فهرست کرده و حکم اخراجشان را بدهند برود. این بود که شوک دوم به سلطنت طلبانی که نزدیک به ربع قرن با  توهم برگرداندن فرزند شاه مخلوع به پادشاهی، شب را صبح می‌نمودند، وارد شد.

خدا پدر جمهوری اسلامی را بیامرزد

از همین روی در آستانه برگزاری اولین مجمع عمومی این جمع در کانادا از جمعیت ۳۰۰ نفره ایشان تنها حدود ۴۰ نفر در این همایش دو روزه حضور داشتند. از جمله برنامه هایی که در دستور کار این مجمع قرار گرفت کوچک نمودن کمیسیون‌های مربوطه بود که به دلیل انصراف و اخراج سایرین، اجباری به نظر می رسید. یکی دیگر از دستورالعمل ها انتخاب اساسنامه و تصویب مفاد آن توسط حاضرین بود. موضوعی که این روزها نقل محافل انتقادی از آش شعله قلمکار ربع پهلوی شده افشای چهره دیکتاتور صفت او در پشت رفتارهای دمکراسی خواهانه اش می باشد.

مجمع عمومی شورای دلقکها در اواسط خرداد امسال در تورونتو کانادا  با حضور حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر برگزار شد و در واقع اولین مجمع رسمی ایشان تبدیل به افتضاحی تاریخی گشت. بنا به نقل قول ها حتی کار به گله و شکایت سرویس‌های جاسوسی از ربع پهلوی کشیده . شنیده ها حاکی از آن است که ربع پهلوی مورد مواخذه سرویس جاسوسی آمریکا CIA قرار گرفته و اکنون باید پاسخگوی دلارهایی که جهت امورات این شورا «خوشگذرانی‌ها و عیاشی‌ها» در اختیار وی قرار گرفت تا اپوزوسیونی قدرتمند علیه جمهوری اسلامی ایران پدید آورد، باشد. در تازه ترین تحول مربوطه ، رضا پهلوی در برنامه افق صدای آمریکا مورد هجمه صریح مجری برنامه ” سیامک دهقان ” قرار گرفت که چرا در طی بیش از گذشت یکسال از فعالیت شورا شما نتوانیستید قدمی در راه مبارزه بردارید. این برنامه را با توجه به انتقادهای شدید که نسبت به ربع پهلوی در آن شد، می‌توان بیانگر خشم مقامات آمریکایی در رسانه متعلق به سازمان CIA دانست . مهمان دیگر این برنامه که شخصی به نام  «اولیایی فر» بود علت ناکام ماندن ربع پهلوی و یارانش را نسخه پیچی ایشان برای داخل و خودکامگی که در این خانواده از ابتدا وجود داشته دانست.

از آنجا که ضعف روحی و افسردگی به شدت در خانواده پهلوی ریشه دارد و در این زمینه از چهار فرزند محمد رضا، دو نفر دست به خودکشی در نتیجه افسردگی زده اند، شنیده ها از حکایت دارد در حال حاضر ربع پهلوی نیز به دلیل مجموعه ناتوانی ها دچار افسردگی شده. وی از طرفی زندگی زناشویی خود را در آستانه فروپاشی می‌بیند که با توجه به رسانه ای شدن آن دیگر جای حاشا ندارد و از طرفی فعالیت‌های سیاسی وی دیگر به بن بست خورده و تنها به فضای اجتماعی و فراخوان‌های توخالی  محدود گشته.

فساد فرحفرح دیبا ، مادر ربع پهلوی نیز که عیاشی ها و هرزگی او در محافل و شب نشینی های خصوصی با مردان و هنرپیش گان غربی زبانزد عام و خاص است، به فرزندش توصیه کرده که دیگر دنبال امور سیاسی نباشد و با پولی که از  جیب ملت ایران دزدیده باقی زندگی را سپری کند. تنها خواهر در قید حیات وی نیز، فرحناز پهلوی است. فرحناز نیز دچار اعتیاد شدید است و تمامی وقت خود را در کاباره و عشرتکده های اروپا و آمریکا سپری می‌کند.

فرحناز پهلویدر پایان تنها میتوانیم یک توصیه به ربع پهلوی خودمان داشته باشیم :

گشتم نبود ، نگرد که نیست

 

/انتهای پیام

 

 

https://telegram.me/empireoflies

۳۰ دیدگاه

 1. خیلی جالب بود . خیلی از ابعادی که برای ما روشن نیست با مطالعه اینها روشن میشه .واقعا اینها چه موجوداتی هستند .

 2. یک مشت متوهم که عقلاشون در سال ۵۷ منجمد شده و معلوم نیست کی باز میشه .

 3. این رضا پهلوی که در بیم همون ضدانقلاب قبولش ندارن چطور پیش خودش فکر میکنه در ایران جایی داره . بدبخت تو که شلوارتو نمیتونی بالا بکشی و همش دچار افسردگی هستی برو پیش مامان فرح تا شاید با پستونک آرومت کنه از این توهمات بیای بیرون

 4. شورای ملی با رضا پهلوی ؟؟ خدایااااااااااااا اینا چقدر متوهم هستند . خدایااااا کمکشون کن عقلشون بیاد سر جاش

 5. رضا جان فکری به حال خودت نخواسته به فکر ایران باشی . همونقدر بابات به فکر مملکت بود بسه

 6. رفسنجانی و احمدی نژاد چی میگن اون وسط؟

 7. رضا خره و دوستان

 8. عاشق دختر رضا پهلوی

  من آخرش داماد ربع پهلوی میشم و بعد طلاقش میدم میرم مادر آرش سیگارچی رو میگیرم . حالا ببینید …..

 9. رضا پهلوی و شورایش متشکل از عده ای فاسد و کسایی که حتی به زنهای هم دیگر هم نگاه ناپاک دارند

 10. واقعا اینها فکر میکنند در بین مردم ایران کسی قبولشون داره ؟ بخدا بدترین آدمها در ایران هم از اینها متنفرن

 11. ممنون امپراطور که روشنگری میکنی مطالبت رو میخونم و همیشه آگاهی دهندست . دوستدار شما از شهر شیراز

 12. این رضا پهلوی از عهده بالا کشیدن شلوارش بر نمیاد اونوقت شورا زده با برو بچس؟ آهای رضا دماغ قشنگه کاری نکن یه کاری بکنما

 13. اپوزوسیون شب بخیر

  سالطنت ؟ نگه الانم کسی پی این حرفا میره . اینها واقعا انسانهای قرون وسطایی هستند که کر کردن هنوز ۱۰۰۰ سال پیشه

 14. من خودم و خانوادم همگی سلطنت طلبیم و ک سلطان داریم اونم سلطان خراسان امام رضا ع

 15. مرتیکه زن باره فاسد

 16. شورای ملی آخرین تیر در ترکش تفنگ قراضه رضا پهلوی بود که به شکست انجامید طبق معمول همیشه یعنی باز هم عده ای خر این مردک میشن؟

 17. این فرحناز پهلویه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چقدر شبیه جن شده؟ از اعتیاد داره میمیره بدبخت – شبیه شهرنویی های معتاده

 18. جاوید شاه جاوید شاه . ببخشید جاوید شاهپانزه

 19. شورای ملی ایران که کلی از پول مردم را در بیرون ایران دزدید و هنوز نگفته که کجا عیش و نوشش کرده اینها نه ایران را میشناسند و نه مردم ایران را میشناسند انسانهایی که در سال پیش فریز شده اند و الان نه راه پیش دارند و نه راه پس

 20. چرااینها همواره در حال رقص هستند ؟ اینقدر خوشن؟

 21. ممنون از سایت خوبتون خدا پشت و پناه شما

 22. عکس تیتر با رکابی خیلی باحاله —————– مردم از خنده

 23. شورا شورا که همش یه مدت میگفتند همین بود ؟ خیلی مسخره هستند . اصلا آدمهای قابل اعتمادی نیستند و فقط پی کسب قدرتند

 24. تلویزیون منو تو کاملا حامی رضا پهلوی هستند و مشخص هستش ولی خیلی موزیانه مثل اربابشون ملکه بوزینه انگلستان

 25. اینقدر به رضا پهلوی گیر ندید و کار خودتون را بکنید اون میاد هر روز از شما بنویسه؟

 26. اعتیاد از سر و صورت اون فرحناز داره میباره یک لحظه فکرش رو بکنید در ایران اینا هنوز حاکم بودند ؟؟؟ قابل تصور نیست

 27. من در کل آدم ملی گرایی هستم و زیاد مذهبی نیستم . یعنی نماز و اینا نمیخونم اما به اونایی که میخونن احترام میذارن در مورد بقیه مسایل اسلام هم همینطور . اما هرگز از این خانواده که بعضی ها سعی میکنند بگند که وطنپرست هستند خوشم نمیومد . به نظرم وطن پرستی با فساد و لخت و عور شدن فرق داره . اینها میخوان ما تا دهن وابسته به آمریکا باشیم . من حاضرم حزب اللهی ترین آدم در ایران بشه رییس جمهور اما یک روز هم رضا پهلوی رو در ایران نبینم . ضمنان فکر نمیکنم نیازی هم باشه تغییری داشته باشیم من همونطور که گفتم وطنپرستم و در حال حاضر هم هیچ مانعی در ایران روبروی عقایدم نمیبینم چون به دیگر تفکرات هم احترام میذارم و علیه کشورم توطئه نکردم . پاینده ایران

 28. خیلی وقت هست در خصوص شهرام همایون شارلاتان مطلب نزدید . مرگ بر مخالفین مردم ایران هم سلطنت طلب و هم داعشی

 29. الان که دیگه بساط اینا تعطیله پس

 30. مادر تحسین هم باید در شورا باشه تا به عنوان سخنگو ازش استفاده کنند اونوقت فکرت و خونوادش بیچاره میشن . هاهاها

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme