https://telegram.me/empireoflies

دغدغه انقراض لیبرال دموکراسی

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: سید باقر پیشنمازی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

غرب که سالها به پرچمداری لیبرال دموکراسی درجهان، مباهات می کرد واز آن به عنوان ابزاری برای نفی معنویت درساختار حکومت بهره می برد، اکنون با پدیده ای به نام “مردم سالاری دینی” مواجه شده است که نه می تواند آن را انکار ونه تأیید کند. اما نسبت به این پدیده بشدت احساس رقابت داردوظهور آن را که با اقبال ملتها مواجه شده است عامل افول نظام فکری خود تلقی می‌کند وبدیهی است که درصدد مخالفت با آن برآید.از آنجا که تا کنون ازمقابله سخت ومستقیم با این پدیده نوظهور،نتیجه ای جزدرخشش بیشتر آن، عاید نشده است، ناگزیر به روشهای نرم وغیر مستقیم برای استحاله ازدرون (به کمک انسانهای مغلوب هوای نفس و برخوردار ازحس همذات پنداری بانظام فکری غرب وآزادیهای لجام گسیخته لیبرالیستی و اومانیستی) روی آورده است.

ظهور انقلاب اسلامی با قانون اساسی وساختار حکومتی منحصر بفرد مبتنی بردکترین امام خمینی قدس سره وباشعار “استقلال آزادی جمهوری اسلامی” ونگرش متفاوت به انسان و حقوق وآزادیهای تعالی بخش او و بربالای دست بردن شعار عدالتخواهی وحمایت از مظلوم، نظام لیبرال دموکراسی رابه چالش کشیده است به گونه ای که غرب در مواجهه بارویدادهای بین المللی برآمده از صدور فکر انقلاب اسلامی،ناگزیر از رفتارهایی درجهت عکس شعارها وادعاهای خود شده است.

درحوزه لیبرالیسم از یک سو دامنه آزادی بیان رابه جسارت نسبت به عقاید،مقدسات وکتابهای آسمانی وپیامبران الهی کشانده است! که این رفتار عین توهین به شخصیت ومنزلت ملتها است واز سوی دیگر با اندیشمندان مسلمانی همچون روژه گارودی که با استفاده از همین آزادی بیان صرفا چند سئوال  مطرح کرد، برخوردهای شدیدی همچون زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی صورت گرفت! در شرایطی که قبلا خود را نماد رنسانس و مخالفت با رفتار قرون وسطایی کلیسا با امثال گالیله به‌خاطر اظهار فکر ونظریه علمی، اعلام کرده بود!. درمورد دموکراسی نیز برخلاف شعارهای خود بانظامهای برخاسته از آراء مردم، مثل جمهوری اسلامی ایران به ستیز ومخالفت برخاست واز حکومتهای دیکتاتور وفاقد انتخابات ومقبولیت مردمی مثل آل سعود وقطر وبحرین و….به‌شدت حمایت کرد!.درچنین شرایطی طبیعی است از هر فرصت و ظرفیتی برای تشویش افکار عمومی نسبت به سلامت و صداقت وکارآمدی جمهوری اسلامی واثرزدایی از شعارها وارزشهای انقلاب اسلامی بهره گیری به عمل آورده و با به‌کار گیری عوامل هم اندیش خود درداخل، نیز به آن دامن زند.

غرب هرگز ترکیبی از مردم سالاری با رویکرد اسلامی را بر نمی تابد و ترجیح می دهد نام اسلام تداعی کننده رژیمهای خشنی همچون آل سعود باشدنه جمهوری اسلامی ایران و به همین دلیل ازهمان آغاز تولد رژیم آل سعودکه با حمایت وراهبری انگلیس صورت گرفت درطراحی پرچم اشان نشان شمشیر! به شعار اسلامی ” لااله الا الله محمدرسول الله” پیوست شد!!تاخشونت را تداعی کند. اکنون نیز رسانه های آمریکایی وصهیونیستی وسعودی و انگلیسی اصرار دارند برای گروه تروریستی و فوق العاده خشن وبی‌رحم داعش نیز وصف ” دولت اسلامی” رابه‌کار ببرند! وبارها وبارها آن را تکرار کنند.

غرب نه تنها رژیمهای پادشاهی خشن و فاقد انتخابات و مردم سالاری (مثل آل سعود) را رقیب ومزاحم خود نمی شناسد که دوام چنین تصویر ناپسندی ازاسلام را عامل دوام وطول عمر نظام لیبرال دموکراسی خود ارزیابی  واز آن استقبال می کند. درچنین شرایطی به شدت نیازمند آسیب زدن به این مزیت جمهوری اسلامی درموضوع مردم سالاری دینی هستند وسیاستها وروشهای گوناگونی را برای مشوه جلوه دادن یامصادره نتایج آن در رسانه های خود درطول سالهای گذشته (البته به کمک احزاب وجریانها ورسانه های همسوی داخلی) به‌کار گرفتند. ازجمله حمایت گسترده ازتحصن واستعفای دسته جمعی تعدادی ازنمایندگان مجلس ششم و ادعای بدون سند ودروغین تقلب درانتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و تا تغییر روش  وقیم مآبی برای مردم پایتخت  و ارائه علنی لیست سیاه وسفید درجهت مهندسی انتخابات مجلس دهم ومصادره سمت وسوی آن در راستای وعده ای که جان کری درکنگره آمریکا داده بود!

در چنین شرایطی اجرای هرچه زیباتر انتخابات هم به ارتقاءجایگاه وجاذبه واعلام کار آمدی جمهوری اسلامی وبالندگی ملت ایران درنظرسایر ملتها می تواند کمک کند وهم ترجیح این ساختار حکومتی را درمقایسه با نظام لیبرال دموکراسی غرب درذهنها متبادر سازد. دراین میان همه کاندیداهای واجد شرایطی که با داوطلب شدن خود زمینه حضور حداکثری را فراهم کردندشایسته تقدیرند و به نامزدهایی که با احترام به قانون ورعایت اخلاق انتخابات مورد اعتماد تعداد بیشتری ازمردم واقع وبا “رای پاک” به مجلس شورای اسلامی راه یافتندنیز باید تبریک گفت. اما مجریان انتخابات دربرابر رویدادی که می‌تواند سلامت آن نشان سربلندی وبالندگی ملت ایران نزد ملتهای جهان گردد مسئولند.درمجموع “مردم سالاری دینی” از مزیتهای ممتاز جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام لیبرال دموکراسی غرب است که نه تنها درتضاد با معنویت نیست که خواستار آن است. اکنون برای غرب درعرصه این رقابت ودغدغه انقراض، فقط یک راه باقیمانده است، نفوذ فرهنگی واستحاله ظرفیت مردم سالاری دینی ازدرون. واینکه از جمهوری اسلامی فقط اسمی باقی بماند وصفتها وکارکردها به شیوه های مطلوب آنان دگرگون شود.وبه همین دلیل انتخابات ما درعرصه اجرا نیازمند مراقبت وحفاظت است تا به بیماریهای مزمن دموکراسی غرب دچارنگردد و به آلودگی‌های ماکیاولیستی گرفتار نشود.

انتهای پیام/

غرب که سالها به پرچمداری لیبرال دموکراسی درجهان، مباهات می کرد واز آن به عنوان ابزاری برای نفی معنویت درساختار حکومت بهره می برد، اکنون با پدیده ای به نام “مردم سالاری دینی” مواجه شده است که نه می تواند آن را انکار ونه تأیید کند.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme