https://telegram.me/empireoflies

تصاویر/ «شمر»هایی که باید شناخت

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ شمسی، پس از نیم قرن تکاپوی خونین و پر دسیسه و نیرنگ، «دیوید بن گوریون»، رئیس کمیته اجرایی «آژانس یهود»(سازمانی که در شهریور ۱۲۷۶ شمسی، توسط «تئودور هرتصل» تاسیس شد تا امور مربوط به تاسیس «دولت یهود» را دنبال کند)، در برابر دوربین خبرنگاران، تاسیس رژیم سیاسی، موسوم به «دولت اسرائیل» را بخشی از کشورِ «فلسطین»(حدود نیمی از مساحت آن) اعلام کرد. از آن روز تا کنون، این رژیم سیاسی، بیش از ۶ مرتبه (یعنی تقریبا هر دهه یک بار) علیه کشورهای هم جوارش وارد جنگ تمام عیار شده است و اجازه نداده است که هیچ نسلی در منطقه ی‌«غرب آسیا» آرامشی بدون تجربه‌ی جنگی فراگیر و پرتبعات را تجربه کند. به صورت طبیعی، بیش ترین کسانی که تحت آزار و فشار رژیمِ موسوم به ـاسراییل» قرار دارند، بومیانِ کشور اشغال شده‌ی «فلسطین» هستند که ۷۰ سال است بدترین شرایط بحرانی تاریخِ ثبت شده‌ی بشر را را تجربه کرده اند و هنوز هم با تمام هستی و وجود خویش، درگیر آن هستند.
آن چه پیش رو دارید، معرفی اجمالی کسانی است که در لایه های آشکار این پرونده‌ی پیچیده و تهوع آورِ، مقام فرماندهی و هدایتِ «دولت یهود» را بر عهده گرفته اند و عملیاتِ «کشتار» و قلع و قمعِ مخالفانِ این مسیر را هدایت کرده اند. کسانی که در بیانِ استادِ شهید «مرتضی مطهری» به عنوان «شمرهای زمانه‌ی ما» معرفی شده اند و کم‌تر انسان زنده ای بر بسیط کره‌ی خاکی پیدا می شود که نام حداقل یک یا چند نفر آنان را نشنیده باشد. مردانی که فرماندهی بزرگ ترین پادگانِ نظامی تاریخ بشر، با نام «اسراییل» با عناوینِ فریبنده ای چون «رییس جمهور» و «نخست وزیر» به دست داشته و دارند و بار مسئولیت مهیب ترین جنایاتِ جنگی را که با هیچ مشرب و رویه ی شناخته شده ی انسانی سازگاری ندارند، بر دوش می کشند.

توجه به این نکته ضروری است که از میان این ۲۲ صهیونیست(تمامی افرادی که در طول عمر «دولت یهود» مقام اول و دوم آن را اشغال کرده اند) ، ۱۲ نفر متولد اروپا(خصوصا قلمرو «روسیه»)، ۶ نفر پدرانشان متولد اروپا، یک نفر غرب آسیا و تنها ۳ نفر از یهودیانی هستند که سابقه‌ی زندگی بیش از یک نسل را در اراضی «فلسطین» دارند.

به امید آزادی کعبه و قدس شریف، ان شاءالله
 

متولد: 7 آذر 1253- مرگ: 18 آبان 1331. محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود». وی نخستین صهیونیستی بود که مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۷ آذر ۱۲۵۳- مرگ: ۱۸ آبان ۱۳۳۱٫ محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود». وی نخستین صهیونیستی بود که مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: 24 مهر 1265 - مرگ: 10 آذر 1352. محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود». وی سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت و مدتی نیز وزارت جنگ و نخست وزیری «دولت عبری» به او سپرده شد.

متولد: ۲۴ مهر ۱۲۶۵ – مرگ: ۱۰ آذر ۱۳۵۲٫ محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود». وی سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت و مدتی نیز وزارت جنگ و نخست وزیری «دولت عبری» به او سپرده شد.

متولد: 24 مهر 1273 - مرگ: 25 تیر 1344. محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «دولت یهود» وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۲۴ مهر ۱۲۷۳ – مرگ: ۲۵ تیر ۱۳۴۴٫ محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «دولت یهود» وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: 13 اردی‌بهشت 1277 - مرگ: 17 آرذ 1357. محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «دولت یهود». وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۱۳ اردی‌بهشت ۱۲۷۷ – مرگ: ۱۷ آرذ ۱۳۵۷٫ محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «دولت یهود». وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 3 آبان 1274 - مرگ: 7 اسفند 1347. محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «دولت یهود» وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۳ آبان ۱۲۷۴ – مرگ: ۷ اسفند ۱۳۴۷٫ محل تولد: روسیه. از بنیان گذاران «دولت یهود» وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: 3 آذر 1268 - مرگ: 13 مهر 1353. محل تولد: روسیه. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: ۳ آذر ۱۲۶۸ – مرگ: ۱۳ مهر ۱۳۵۳٫ محل تولد: روسیه. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد:14 آبان 1263 - مرگ: 3 اردی‌بهشت 1342 محل تولد: روسیه. وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد:۱۴ آبان ۱۲۶۳ – مرگ: ۳ اردی‌بهشت ۱۳۴۲ محل تولد: روسیه. وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 15 شهریور 1297 - مرگ: 28 فروردین 1376. محل تولد: ایرلند. وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: ۱۵ شهریور ۱۲۹۷ – مرگ: ۲۸ فروردین ۱۳۷۶٫ محل تولد: ایرلند. وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

26 اردی بهشت 1295 -مرگ: 9 خرداد 1388. محل تولد: روسیه. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

۲۶ اردی بهشت ۱۲۹۵ -مرگ: ۹ خرداد ۱۳۸۸٫ محل تولد: روسیه. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 25 خرداد 1303 - مرگ: 4 اردی‌بهشت 1384. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: ۲۵ خرداد ۱۳۰۳ – مرگ: ۴ اردی‌بهشت ۱۳۸۴٫ محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 10 مرداد 1302 - فعلا در قید حیات. محل تولد: لهستان. وی علاوه بر این که سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت، در مقاطعی به نخست وزیری نیز رسید.

متولد: ۱۰ مرداد ۱۳۰۲ – فعلا در قید حیات. محل تولد: لهستان. وی علاوه بر این که سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت، در مقاطعی به نخست وزیری نیز رسید.

متولد: 17 مهر 1297 - 10 اسفند 1358. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از مهاجران به فلسطین بود). وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۱۷ مهر ۱۲۹۷ – ۱۰ اسفند ۱۳۵۸٫ محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از مهاجران به فلسطین بود). وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد:14 آذر 1324 - فعلا در قید حیات. محل تولد: ایران. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد:۱۴ آذر ۱۳۲۴ – فعلا در قید حیات. محل تولد: ایران. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 20 فروردین 1300 - مرگ: 6 آبان 1394. محل تولد: فلسطین اشغالی. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۲۰ فروردین ۱۳۰۰ – مرگ: ۶ آبان ۱۳۹۴٫ محل تولد: فلسطین اشغالی. وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد:25 مرداد 1292- مرگ: 19 اسفند 1370. محل تولد: روسیه. وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد:۲۵ مرداد ۱۲۹۲- مرگ: ۱۹ اسفند ۱۳۷۰٫ محل تولد: روسیه. وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 10 اسفند 1300 - مرگ: 13 آبان 1374. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود و توسط یک صهیونیست افراطی کشته شد.

متولد: ۱۰ اسفند ۱۳۰۰ – مرگ: ۱۳ آبان ۱۳۷۴٫ محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود و توسط یک صهیونیست افراطی کشته شد.

متولد: 22 مهر 1294 - مرگ: 10 تیر 1391. محل تولد: روسیه. وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۲۲ مهر ۱۲۹۴ – مرگ: ۱۰ تیر ۱۳۹۱٫ محل تولد: روسیه. وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 17 شهریور 1318 - فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی. وی در حال حاضر مقام موسوم به «ریاست جمهوری» را در دست دارد.

متولد: ۱۷ شهریور ۱۳۱۸ – فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی. وی در حال حاضر مقام موسوم به «ریاست جمهوری» را در دست دارد.

متولد: 23 بهمن 1320 - فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۲۳ بهمن ۱۳۲۰ – فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 8 مهر 1324- فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی مدتی نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۸ مهر ۱۳۲۴- فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی مدتی نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 6 اسفند 1306 - مرگ:21 دی 1392. محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی علاوه بر چند سال تصدی «وزارت جنگ»، چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۶ اسفند ۱۳۰۶ – مرگ:۲۱ دی ۱۳۹۲٫ محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد). وی علاوه بر چند سال تصدی «وزارت جنگ»، چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 29 مهر 1328 - فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی (پدرش از مهاجران به فلسطین بود.)

متولد: ۲۹ مهر ۱۳۲۸ – فعلا در قید حیات. محل تولد: فلسطین اشغالی (پدرش از مهاجران به فلسطین بود.)
انتهای پیام/مشرق

آن چه پیش رو دارید، معرفی اجمالی کسانی است که در لایه های آشکار این پرونده‌ی پیچیده و تهوع آورِ، مقام فرماندهی و هدایتِ «دولت یهود» را بر عهده گرفته اند و عملیاتِ «کشتار» و قلع و قمعِ مخالفانِ این مسیر را هدایت کرده اند.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme