بنابر اخبار تایید نشده ظاهرا پروفسور سمیعی این امکان سفر و معالجه ی ایشان را در بیمارستان خصوصی خود فراهم کرده است.
پس از افشای خبر حضور ایشان در بیمارستانی در آلمان ابتدا در فضای مجازی اعتراضات اندکی علیه دولت آلمان صورت گرفت و سپس توسط گروهی از ایرانیان ضد انقلاب که با تحریک برخی از کمونیست های ورشکسته به میدان آمده بودند در مقابل این بیمارستان تجمع کردند.

مینا احدی از کمونیست های ساکن آلمان که سال هاست در یان کشور با همکاری حزب سبز آلمان به مبارزه بر علیه نظام مقدس اسلامی اشتغال دارد در گفتگوها و مصاحبه هایی گفته که شکایتی علیه آیت الله شاهرودی به دادگستری استان تحویل داده شده.
وی که از بنیان گذاران کمپین علیه اعدام است، و سال هاست که با خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در ارتباط است،و با تحریک آنها بر علیه نظام اسلامی تبلیغات سوئی را در خارج کشور راه اندازی نموده هم اکنون کمپینی به نام شکایت از آیت الله شاهرودی به راه انداخته و به کمک یک نماینده ی پارلمان آلمان شکایتی را از ایشان به دادگاهی در آلمان تحویل داده که دولت آلمان تا کنون وقعی به این نوع از شکایت ها ننهاده و این افراد سعی دارند تا با ایجاد جو روانی مسئولان محلی و شخص دکتر سمیعی که رئیس این بیمارستان است را مجاب نمایند حداقل از درمان آیت الله شاهرودی سربازند.

البته پرفسور سمیعی در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی ضمن قبیح دانستن این نوع از تقاضا ها که خلاف انسانیت و ایرانی بودن است به تمامی معترضان گفته هیچ طبیبی برای درمان بیمار خود گذشته وی را بررسی نمی کند و این کار دور از انسانیت است.

البته در دروغ گویی این افراد که خودشان را حامی حقوق بشر می دانند همین بس که کمونیست ها در طول مبارزات انقلابیون با نظام منحوش شاهنشاهی بارها با دستگاه هایی مانند ساواک همکاری نمودند و بعد از انقلاب نه تنها با کمک منافقین به ترور مردم ایران دست زدند حتی بعد ها که خود را مخالف سیستم شاهنشاهی می پنداشتند در مقابل جنایات آشکار رژیم شاه در قبل از انقلاب هیچ گاه اعتراض نکردند و اینک نیز در اروپا و آمریکا با تفاله های پهلوی ها همکاری نزدیکی را دارند و در یک خط به مبارزه بر علیه نظام مقدس اسلامی مشغولند.

انتهای پیام/