https://telegram.me/empireoflies

آموزش پلیس‌های آمریکایی برای شلیک به سیاه‌پوستان

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: «ران جیکوبز» (Ron Jacobs) فعال آمریکایی ضد جنگ و ضد نژادپرستی است که از دهه ۱۹۶۰ و از زمان فعالیت «جنبش مدنی سیاهان» در آمریکا فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده است. وی کتب و رمان های متعددی را نیز مرتبط با موضوعات سیاسی به رشته تحریر درآورده که از مهمترین آنها می توان به همکاری در تألیف کتاب «ناامید: باراک اوباما و سیاست توهم» اشاره کرد.

به اعتقاد این فعال مدنی آمریکایی، موج اخیر تیراندازی‌های صورت گرفته توسط پلیس آمریکا علیه آمریکایی‌های سیاهپوست نمونه های واضحی از تبعیض نژادی است که درون نظام قضایی آمریکا نهادینه شده است. وی تأکید می‌کند که نظام آموزشی نیروهای پلیس آمریکایی به گونه ای طراحی شده تا این باور را در آنها به یک باور قلبی تبدیل کند که تمامی مردان سیاهپوست جنایتکارند و حتی می توان بدون هیچ دلیلی به آنها شلیک کرد. وی می‌گوید، حتی انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا نیز نتوانست ساختار نژادپرستانه نهادینه شده در نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا را تغییر دهد و البته اعترضات اخیر در آمریکا حتی این ظرفیت را دارد که به جنبشی سیاسی در حد جنبش مدنی سیاهان در دهه ۱۹۶۰ تبدیل شود.

متن کامل مصاحبه خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس با «ران جیکوبز» در ذیل آمده است.

۱- در ماه های اخیر شاهد رسانه‌ای شدن خشونت پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان و برپایی اعتراضات گسترده علیه بی‌عدالتی‌های نژادی در داخل این کشور بوده ایم. آیا این رویدادها می‌تواند بیانگر یک تبعیض و بی عدالتی ساختاری و نهادینه شده علیه سیاهپوستان در بدنه جامعه آمریکا باشد؟

به عقیده من موج اخیر تیراندازی‌های صورت گرفته توسط پلیس آمریکا علیه آمریکایی‌های سیاهپوست نمونه های واضحی از تبعیض نژادی است که درون نظام قضایی آمریکا نهادینه شده است. اگرچه موارد تیراندازی پلیس به دیگر شهروندان آمریکایی نیز صورت گرفته اما وقوع این اقدام علیه آمریکایی- آفریقایی ها و به ویژه مردان سیاهپوست در داخل آمریکا با توجه به درصد جمعیت آنها در این کشور که نسبت کمتری را در مقایسه با سفیدپوستان به خود اختصاص داده‌اند، به مراتب بیشتر و مشهودتر است. این تبعیض نژادی ساختارمند در تاریخ برده داری در آمریکا و نیز ابزار به کار گرفته شده برای ضعیف و فقیر نگه داشتن قشر سیاهپوست و جدا کردن آنها از طبقات متوسط به بالا ریشه دارد.  این افزایش اعتراضات علیه تمام این قتل های صورت گرفته توسط پلیس سفید آمریکا نشانه ای امیدبخش است مبنی بر اینکه بسیاری از مردم آمریکا دیگر نمی‌توانند کشتار سیاهان در این کشور را تحمل کنند.

۲- چه دلیلی باعث شده که مأموران پلیس آمریکا به خود اجازه دهند که به سمت شهروندان غیرمسلح آمریکایی – آفریقایی شلیک کنند؟

دلیل اینکه مأموران پلیس آمریکا تا این اندازه جسور شده‌اند که به خود اجازه چنین اقدامی را می‌دهند این است که به آنها آموزش داده شده که باید بپذیرند تمام مردان سیاهپوست صرفا جنایتکارانی خشن هستند. این اعتقاد توسط رسانه ها در سطح آمریکا و نیز فرهنگ این کشور ترویج داده شده و در برنامه های روزمره آموزشی نیروهای پلیس نیز گنجانده شده است.

۳- آیا این اعتراضات و تظاهرات علیه بی عدالتی در جامعه آمریکا به این معنا نیست که مسئله آمریکایی های آفریقایی تبار هنوز لاینحل باقی مانده است؟

این اعتراضات اخیر نه تنها به این معنا است که مشکلات مربوط به تبعیض نژادی در سطح جامعه آمریکا همچنان باقی است بلکه می توان گفت که نشاندهنده این امر نیز هست که تعداد قابل توجهی از جامعه آمریکا امروز گرفتار این سری مشکلات است و همین مسئله باعث شده تا در اعتراض به این جنبه مشخص از تبعیض نژادی – یعنی کشتار سیاهان توسط پلیس و نژادپرستان آمریکایی – شاهد واکنش عمومی در سطح جامعه آمریکایی باشیم.

۴- با نگاهی اجمالی به تاریخ ایالات متحده شاهد آن هستیم که دیدگاه حاکم نسبت به آمریکایی های آفریقایی تبار نگاهی همراه با بدبینی بوده است، برداشت شما درباره علت غالب بودن چنین دیدگاهی چیست؟

دلیل این امر در واقعیت های بنیادین درباره حضور آمریکایی آفریقایی ها در این کشور نهفته است. این واقعیت بنیادین همان نهاد و ساختار برده داری در آمریکا است. از زمانی که نخستین آفریقایی به مردان سفیدپوست ثروتمند در مستعمره نشین های آمریکایی فروخته شد، صاحبان برده ها با علم به اینکه برده داری اقدامی اشتباه است و باعث ایجاد نفرت و خشم در میان جامعه بردگان می‌شود، خریداران را ترساندند. در نتیجه ساختار قدرت در میان سفیدپوستان در تمام جنبه های آن – سیاسی، اقتصادی و بویژه اداره جامعه و برقراری نظم – همواره در حال طراحی این نقشه بوده که برده ها و فرزندان آنها را به هر ترتیب که شده تحت حاکمیت خود نگه دارند.

۵- آیا به قدرت رسیدن یک سیاهپوست در رأس حاکمیت جامعه آمریکا معنای خاصی برای آمریکایی آفریقایی ها داشته است؟ ریاست جمهوری «باراک اوباما» تا چه میزان در تغییر دیدگاه ها نسبت به سیاهپوستان و برعکس دیدگاه سیاهان درباره نظام حاکم تأثیرگذار بوده است؟

به اعتقاد من انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا معنای خاصی برای آمریکایی آفریقایی ها داشت. زمانی که اوباما رئیس جمهور آمریکا شد من در جنوب آمریکا ساکن بودم. در آنجا شاهد برپایی جشن و شادی تقریبا اکثر آمریکایی آفریقایی ها بودم. اگرچه این خوشحالی ها و شادی ها با واقعیت پس از آن به سردی و خاموشی گرایش پیدا کرد. تنها جنبه مشخص ریاست جمهوری اوباما این است که وی می خواست بر یک نظام برزگ انسانی حاکمیت داشته باشد، بدون توجه به رنگ پوست و یا جنسیت افراد جامعه. ساختار نژادپرستانه نهادینه شده در نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا نمی تواند از طریق انتخابات تغییر داده شود. نه تنها یک انتخابات بلکه انتخابات متعددی نیز نخواهد توانست این نظام را تغییر دهد.

۶-  آیا این اعتراضات اخیر علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در آمریکا می تواند به جنبشی شبیه به «جنبش مدنی سیاهان» در دهه ۱۹۶۰ تبدیل شود؟

بله به اعتقاد من اعترضات اخیر حتی این ظرفیت را دارد که به جنبشی سیاسی در حد جنبش مدنی سیاهان در دهه ۱۹۶۰ تبدیل شود. و دلیل اصلی آن هم گستردگی این اعتراضات در سطح جامعه آمریکا است.  گسترش این اعتراضات به درون توده های مردمی نیز می تواند دلیل دیگری بر این مدعا باشد.

۷- تفاوت ها و شباهت ها میان اعتراضات کنونی با فعالیت های جنبش مدنی سیاهان در دهه ۱۹۶۰ چیست؟

تفاوت ها از دیدگاه من در تأکید بر توده های مردمی توسط معترضان و عدم وجود رهبری کاریزماتیک همچون «ملکوم ایکس» یا «مارتین لوتر کینگ» است. تفاوت دیگر شاید در این حقیقت نهفته باشد که بیشتر معترضان دیگر متوجه این موضوع شده اند که مشکل اصلی در سیستم حاکم است و اینکه مأمورانی که این کشتار را انجام می دهند خیلی ساده با مأموران دیگری جایگزین می شوند که درست همان کار را انجام خواهند داد. به عبارت دیگر، بسیاری از معترضان به نظر می رسد که به این آگاهی رسیده اند که حتی محکوم شدن یک مأمور پلیس نمی تواند سیستم حاکم را نجات دهد.

۸- زندگی مردم سیاهپوست در آمریکا از دهه ۱۹۶۰ تا کنون چه تغییراتی را شاهد بوده است؟ آیا اصلا تغییری صورت گرفته است؟

همچون شرایط سیاهان در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، در جامعه آمریکا  نیز پس از دهه ۱۹۶۰ تا کنون نیز شاهد بهتر شدن وضعیت زندگی بسیاری از آمریکایی آفریقایی ها بوده ایم. در حال حاضر بسیاری از آمریکایی ها آفریقایی ها در مشاغل و تجارت های گوناگونی مشغول هستند و بسیاری از سیاهپوستان جزء طبقه متوسط جامعه آمریکا به حساب می‌آیند و در مقایسه با آن دوران، سیاهپوستان ثروتمند بیشتری در آمریکا زندگی می‌کنند. هر چند که حقیقت بنیادین تبعیض نژادی بر کل جامعه آمریکا سایه افکنده است. یک مصداق این مدعا این است که مأموران پلیس سیاهپوست در نیویورک زمانی که ساعت کاری شان به اتمام می‌رسد نگران این هستند که مبادا با نزدیک شدن به مأموران پلیس سفیدپوست زندگی شان را از دست بدهند. چرا که می دانند اداره پلیس نیویورک سیاستی را سرلوحه خود قرار داده که به نظر می رسد این باشد که «هنگام نزدیک شدن به یک مرد سیاهپوست، اول شلیک کن».

۹- از دیدگاه شما، دلایل اصلی این خشونت و تبعیض نژادی ساختاری علیه آمریکایی آفریقایی ها چیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره کردم، دلیل اصلی در تاریخ برده داری نهفته است. از زمان لغو برده داری پس از جنگ داخلی آمریکا،  ساختار قدرت سرمایه داری سفیدپوستان قوانینی را اجرا کرده که با هدف ضعیف کردن آمریکایی آفریقایی ها و جنایتکار نشان دادن آنها طراحی شده بود.

انتهای پیام/

https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme